I. Podstawowe obowiązki służby ministranckiej 

1. Dyżur w dni powszednie Ministrant wybiera dzień i godzinę swojego dyżuru, obowiązuje minimalnie jeden dyżur w tygodniu.
2. Dyżur w niedziele Obowiązuje według planu wywieszonego w zakrystii. Dyżury te wyznacza ks. opiekun lub prezes ministrantów.
3. Zebrania w grupach (tzw. zbiórka) Co tydzień odbywają się zebrania w grupach ministranckich według planu ustalonego przez Ks. opiekuna lub prezesa ministrantów.
4. Zebrania ogólne Odbywają się na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz po ogłoszeniu takiego zebrania przez ks. opiekuna lub prezesa ministrantów.
5. Zebrania liturgiczne Odbywają się przed uroczystymi liturgiami Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i w miarę potrzeb. Ministranci nieobecni na zebraniach przygotowujących do liturgii nie mają prawa do jakiejkolwiek funkcji na tej liturgii.
6. Pierwszy piątek W każdy I piątek miesiąca wszyscy ministranci uczestniczą we Mszy św. i, jeśli jest taka potrzeba, przystępują do sakramentu pojednania.
7. Nabożeństwa W październiku każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na różańcu. W Wielkim Poście na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej według planu dyżurów. W maju i w czerwcu każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na nabożeństwie.

II. Stałe i czasowe zwolnienia z obowiązków 

1. Dyżury w dni powszednie Zwolnieni są ministranci pracujący – za zgodą ks. opiekuna lub prezesa ministrantów.
2. Dyżur w niedziele Ministranci uczestniczący na kurs lektorski.

III. Ocena służby ministranta

Oceny służby ministranckiej dokonuje się na podstawie prowadzonej punktacji.
1. Miesięczne za:
 obecność na wszystkich dyżurach w dni powszednie w danym miesiącu,
 obecność na wszystkich dyżurach niedzielnych w danym miesiącu,
 obecność na wszystkich zebraniach ministrantów w danym miesiącu,
2. Okresowe za:
 obecność na nabożeństwach w wyznaczonym wymiarze,
 obecność na nabożeństwach poza wyznaczonym wymiarem,
 obecność na zebraniach liturgicznych i Liturgiach, do których te zebrania przygotowywały.
3. Okolicznościowe za:
 pracę na rzecz grupy ministranckiej lub parafii,
 wzorową postawę w domu, szkole, na zbiórkach, przy ołtarzu, w zakrystii i w życiu codziennym,
 godne reprezentowanie parafii,
 udział w czuwaniach, skupieniach oraz rekolekcjach

 

USPRAWIEDLIWIENIA:

Każde niewypełnienie wyznaczonych obowiązków można usprawiedliwić, jeśli jest powód do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie przekazuje się ks. opiekunowi lub prezesowi ministrantów.

 

UTRATA PUNKTÓW:

Zaniedbanie każdego obowiązku służby ministranckiej bez usprawiedliwienia,  złego zachowania w zakrystii i przy ołtarzu,  złej postawy w domu, szkole, na ulicy itp.

Prawo do skreślania i wpisywania punktów mają: księża, prezes ministrantów a także wice prezesi.

 

USUNIĘCIE Z GRONA MINISTRANTÓW:

Tylko za zgodą Ks. Proboszcza.

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen