Relacja z rekolekcji „Któż jak Bóg”

Udziałem Parafii stało się doświadczenie rekolekcji. To ważne słowo – doświadczenie.  Za sprawą świadectwa pana Leszka Dokowicza doświadczyliśmy, że rzeczywistość duchowa jest tak samo realna jak rzeczywistość zmysłowa.

 

Pierwszego dnia uświadamialiśmy sobie, że grzeszymy przeciwko pierwszemu przykazaniu „Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną”. Grzeszymy i nie spowiadamy się z tego, bo tak naprawdę nie rozumiemy co to znaczy to przykazanie. Doświadczaliśmy tego jak nieznajomość otaczających nas znaków, symboli, dźwięków, muzyki, a także tego, co takie zwykłe, popularne, dostępne i tak powszechne, że aż usypia naszą podejrzliwość – jest niebezpieczne dla naszego życia, życia duchowego i życia wiecznego. Niebezpieczeństwo przychodzi przez niewiedzę, jak i pod postacią pozornego dobra. Demon wchodzi w nasze życie pod postacią anioła światłości (amulety, talizmany, różnej maści uzdrowiciele, wszystko dla zdrowia, by poprawić jakość życia, by ratować życie). Dostajemy co chcemy i płacimy za to, choć nie mamy świadomości, że płacimy. A przejawia się to niepokojem, bezsennością, lękami, depresją, agresją, letniością ducha, odchodzeniem od przestrzeni sakralnej, od kościoła, od Boga.

Bardzo ważne zdanie wypowiedziane przez pana Leszka precyzyjnie określa ten stan: „za symbolem stoi rytuał, za rytuałem obecność”.

Musimy mieć świadomość tego jakie symbole nas otaczają, jakim symbolem się obwieszamy, jakim symbolem się określamy np. jestem rakiem, skorpionem, czy wodnikiem, itp. To takie powszechne, określamy się, swoją tożsamość symbolicznym znakiem zodiaku, a nie zastanawiamy się jaki rytuał za nim stoi, a za rytuałem czyja obecność, bo przecież nie Boża. On nigdy swoich uczniów tak nie określał.

Pan Leszek mówił do nas, na przykładzie muzyki techno, jak sam uległ w niewiedzy swej „technomanipulacji”. Jak przekraczał nieświadomie kolejne stopnie wtajemniczenia. On miał świadomość, że przekracza kręgi wtajemniczenia manipulacji i oddziaływania dźwiękiem i obrazem na ludzki mózg. Po siedemnastu latach, powalającym okazało się odkrycie, że jego tzw. wybraństwo, było pułapką. Sam był poddawany manipulacji. Uczestniczył w podwójnej rzeczywistości. Tylko ta druga rzeczywistość, była ukryta. Ukryta do czasu, aż zrozumiał znaczenie podwójności symboli. Zrozumiał, że żyje pośród satanistów i podlega silnemu ich wpływowi. A gdy to zrozumiał, doświadczył rzeczywistości świata duchowego, doświadczył ochrony Michała Archanioła. Doświadczając wpadania w otchłań piekła wyznał wiarę. Usłyszał trzy pytania: Czy wierzysz w Boga?  Odpowiedział, że TAK. Czy wyrzekasz się szatana? Odpowiedział, że TAK. Czy podejmiesz walkę z szatanem? Odpowiedział, że TAK. W otchłani upadku wyznał wiarę w Boga Jedynego, który jest Panem całego wszechświata i nie ma innego, wszystko inne, to tylko stworzenie.

Drugiego dnia uświadamialiśmy sobie mechanizmy, które doprowadzają nas do łamania szóstego przykazania. Jaką pułapką stają się filmy, reklamy, gry, które stymulują nasz mózg przez przemoc i seks. Usłyszeliśmy świadectwo mężczyzny, który z bólem serca opowiadał, jaką pułapką okazuje się uzależnienie od masturbacji (samogwałtu), jak wprowadza to w coraz większą pożądliwość zmysłową, a z czasem przybiera to coraz bardziej dewiacyjną postać, a najgorszym jej obrazem jest perwersja - mieszanka seksu i przemocy. To człowieka wypala, zamyka w sferze zmysłowej, czyni więźniem własnych niezaspokojonych żądz. Zamyka na człowieka i na Boga. A gdy człowiek podejmuje walkę z uzależnieniem cielesnym, doświadcza upokorzenia kolejnymi upadkami, doświadcza swej niemocy. Doświadcza tego, że nie potrafi nikogo prawdziwie pokochać. Szuka miłości, czystego dotyku. Ale, gdy doświadczy dna upokorzenia, zaczyna szukać pomocy i odnajduje drogę wyjścia w Bogu, modlitwie wstawienniczej, uwalniającej, uzdrawiającej, w sakramentach, w kościele, we wspólnocie. To łaska.

Trzeciego dnia doświadczaliśmy obecności Ducha Świętego pośród nas. Ducha Świętego, którego możemy poznać po owocach. Możemy go zobaczyć w życiu ludzi świętych i grzeszników, którzy doświadczając Bożej łaski nawracają się i świadczą swoim życiem o Bogu, który jest realny. Gangster, który oddaje broń i podejmuje uczciwą pracę, prostytutka, która przyjmuje pod swój dach z kartonu paralityka, dziecko wybaczające ojcu, który chciał zabić jego matką i jego samego, to ludzie - świadectwa. Świadczące o mocy Ducha Świętego

Całemu temu przepowiadaniu towarzyszyła obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w uwielbieniu i prośbie o uzdrowienie życia. Pierwszego dnia Pan Jezus przechodził między nami i dotykał nas swym uzdrawiającym błogosławieństwem. Drugiego dnia my przyszliśmy do niego i składając na ołtarzu zapaloną świeczkę, oddaliśmy swoje życie Jezusowi, czyniąc Go Panem swojego życia. Trzeciego dnia wzywaliśmy Ducha Świętego, by stąpił na nas i wylał na nas swoje dary. Kapłani kładli na nas swoje ręce i wzywali Ducha Świętego. Doświadczyliśmy go w postaci rozgrzanych serc, w darze łez, w darze spoczynku w duchu, w uśmiechu na twarzy, pokoju i miłości czy otwartości na otaczającą nas wspólnotę.

Wszystkie te doświadczenia rekolekcyjne prowadziły nas do jednej decyzji: RADYKALIZM ŻYCIA DUCHOWEGO. Bez radykalnego wyboru pozostaje letniość. Letniość w modlitwie. Zamiast modlitwy z mocą – mamy paciorki, które potrafią zabić wszelkie życie duchowe.

Wybór należy do nas, tak mówi Księga Powtórzonego Prawa (30,19-20): „Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmieć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego.”

Autor: Cecylia Mir

Udostępnij

Msze Św. i nabożeństwa

Msze Święte

Poniedziałek:8:0018:30
Wtorek:8:0018:30
Środa:8:0018:30
Czwartek:8:0018:30
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:0018:30
Niedziela:8:00 9:30 11:00 12:30 15:00 18:30

Niedzielne specjalne Msze Św.
godz. 11:00 z udziałem dzieci
godz. 18:30 akademicka

więcej


Nabożeństwa po Mszach Świętych

Poniedziałek:
Wtorek:8:0018:00
Środa:
Czwartek:
Piątek:8:0018:30
Sobota:8:00
Niedziela:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pon-Sob 8:30 - 18:30

więcej


Spowiedź Święta

w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą Świętą

więcej


Telewizja LUMEN

telewizja-lumen